Swaik Lake

Enjoyment 100%
Danger track 50%
Views & Mountains 87%
Customer Satisfaction 100%

Swaik Lake Kalar Kahar Introduction - YouTube

Khandowa - WikipediaSwaik Lake: The Hidden Gem of Kallar Kahar - Charismatic Planet